Soyuq döymə hidravlik pres

  • Nonstick pan Frying pan Cold forging hydraulic press

    Yapışmaz tava Tava, soyuq döymə hidravlik pres

    5000T soyuq döymə hidravlik pres, əsasən induksiya alt qazanı, yapışmayan qazan üçün istifadə olunur. Təzyiq altında iki metal bir-birinə sıxın. İki dibli qazan istilik mənbəyi təbəqəsi ilə təmasda olur və istiliyi sürətlə ötürür ki, bu da istilik və temperatur paylanmasını vahid hala gətirə bilər. Qazanın içindəki təbəqə hamar, aşınmaya davamlıdır, paslanması asan deyil və insan sağlamlığına zərərli birləşmələr verməz